Taktil massage med Taktiprometoden

Stimulerar ditt lugn & ro-system

GRAVID

GravidMassage
Boka via sms eller e-post

Läs mer om gravidmassage här

TaktilMassage
Boka via sms eller e-post

Läs mer om Taktipro-metoden här

TaktilMassage stimulerar kroppens eget lugn- och ro system.

TaktilMassage med Taktipro-metoden.

Stimulerar Oxytocinsystemet, kroppens eget lugn- och ro system.

Oxytocinsystemet kallas även för systemet i ”livets tjänst”.

Med min bakgrund och erfarenhet inom Hälso- och Sjukvård (läs mer under om mig) vill jag kunna erbjuda Dig eller din anhörige taktilmassage där ni befinner er,  t ex i hemmet eller på ett vårdhem.

Taktil massage kan bl a ge dessa effekter:

 • Återhämtning
 • Höjd livskvalitet
 • Lindring av smärta
 • Avslappning
 • Lugn och ro
 • Befrämjar läkning
 • Bättre sömn
 • Ökad förmåga till kommunikation
 • Ökad vakenhet och intresse för omvärlden
 • Stärkt självkänsla
 • Stärkt kroppsuppfattning
 • Förbättrad mag- och tarmfunktion

Taktil massage är en mjuk, omslutande och varsam beröring av huden som sker med respekt, omtanke och lyhördhet för individens integritet och behov.

För mer info, läs här